Om de hensyn vi tager for at skåne miljøet

Svanemærket trykkeri


Størstedelen af de tryksager, du finder hos Dintrykker er produceret på svanemærkede trykkerier.
Når du vælger et svanemærket trykkeri, vælger du et trykkeri, som bidrager til et renere miljø og
et sundere arbejdsmiljø for de ansatte.

Kravene til et svanemærket trykkeri omfatter:
• Brug af miljørigtigt papir
• Brug af vegetabilske trykfarver
• Genanvendelse af tryksager
• Minimering af affald, herunder papir
• Brug af vedvarende energi
• Hensyn til det kemiske arbejdsmiljø

Ønsker du at være sikker på, at din tryksag trykkes på
et af vores svanemærkede trykkerier, bedes du kontakte os
forud for bestillingen eller skrive dette som bemærkning under
selve bestillingen. Bemærk, at prisen i så fald kan ændre sig.
Du vil dog altid få mulighed for at acceptere den justerede pris.